Nesodden

Pinsemenighetens nye forsamlingslokale

Høsten 1969 var Pinsemenighetens nye forsamlingslokale på Fjellstrand ferdig til innflytting. Det gamle lokale “Betania” ble derfor en dag revet. Det hadde eksistert i rundt 40 år. Her hadde det vært møter, søndagsskole og ordinært skolelokale. “Betania” ga også navnet til den bratte bakken fra skolen og opp til toppen i det som i dag heter Fjellveien – på folkemunne bare kalt “Betaniabakken”. Tek… Les hele

Feriehjemmet Bjørgan ble innviet i 1921

Feriehjemmet Bjørgan ble innviet i 1921 og da måtte det fotograferes. Feriehjemmet ble bygget på den gamle plassen Kongebråten, rett vest for Eklund forsamlingshus Her bygget man feriehjem for at “Skreddersvennene” skulle lade batteriene på sommeren. Bjørgan var også nettopp i året 1920 aktuell som jernbanestasjon i den planlagte Nesodden-Drøbak-Røykenbanen, men dette prosjektet ble skrinlagt alle… Les hele

Blylaget brygge i årene rundt 1920

Vi befinner oss inne ved Blylaget brygge i årene rundt 1920. Rutebåten som har kommet fra Oslo er dampskipet “Nesodden” bygget i 1903. Blylaget var inntil 1915 den bryggen i Bunnfjorden som hadde mest trafikk. Hit kom mange av bøndene med sine varer som skulle inn til byen, og her var det et senter i bygda med stor isutskipning, to landhandlere på Nesoddsiden, postkontor og herredstyresal. Tekst o… Les hele

Nesodden kirkes konfirmanter 1897

Konfirmantkull 3. oktober 1897 i Nesodden kirke. Følgende ble konfirmert og er med på bildet. Piker: Karen Terese Hokholt, Karen Sofie Petronelle Torvaldsen, Klara Kaspara Hansen, Olga Olausdatter Berger, Magda Borghild Mogensdatter, Hilda Karoline Marie Karlsdatter, Maren Oline Berntsdatter, Jenny Arnolda Olausdatter, Helga Martinsen, Betsy Ovida Oskarsdatter, Hulda Josefine Jakobsen, Anette Kata… Les hele

Prospektkort fra Signalen

Her er et gammelt prospektkort fra Signalen ytterst på Nesoddens nordspiss. Kortet er datert 1907. Vi kan i bakgrunnen se de flotte gjerdene som omkranset sommerhotellet eller som det også ble kalt “Sanatoriet” Signalen. Det var jo nettopp i disse årene i full drift etter at det åpnet sine dører i år 1900. Hvilke personer er det vi ser i denne store familien? Jo trolig er det bestyreren selv Olaf … Les hele

TANGEN CENTRUM ÅPNET I 1958

Men den store innflyttingen til Norsdre Nesodden kom også Tangen Centrum. Som åpnet dørene i desember 1958. Byggetrinn sto ferdig i 1963 og nå kom det både restaurant og flere forretninger. Byggeperioden var preget av kaos, men snart kunne man få parkere her inne på torget utenfor forretningene. I dag er det jo en del av Tangen Nærsenter. Foto gitt av: Nesodden Boligbyggelag. Tekst: Nesodden Hi… Les hele

GULSTAD HUSMORSKOLE

Gulstad husmorskole lå ved nåværende Fundingrudveien, eller som den populært blir kalt Burmaveien». Husmorskolen ble startet på gården Gulstad av J.B. Jacobsen og hans kone i 1923. Hit kom piker fra fjern og nær for å lære seg husmoryrket. Fra 1934 ble det også satt i gang en kommunal husmorskole her. Tekst og foto: Nesodden Historielag

ET FINT FOTO FRA TIDLIG PÅ 1950 TALLETS FJELLSTRAND

Fra høyre ser vi den daværende Nesodden Realskole, her ble jo den første Persilengen barneskole i sin tid bygget. Det neste huset er småbruket Persilengen Søndre som Lorentz Hansen bygget. Han var tømmermann og snekker og «snekkerbua» kan vi se tvers over hovedveien. Det var enken hans som solgte grunnen til den «nye» Fjellstrand skole som ble bygget i 1925 og som vi ser til venstre for småbru… Les hele

MYKLERUD SKOLE

Bak fra venstre: Solveig Myrås, Fredrik Johansen, Arthur?, Kåre Haugan,??, Arne Beck, Kåre Mikaelsen, Reidar Jensen, Håvard Granum, Kirsten Beyer Arnesen, Frank Larsen, Gerda Paulsen, Ester Myrvold, Thorleif Myhrvold. Foran fra venstre: Elsa Müller, Agnes Langfjell, Solveig Hokholt, Anna Bakkeland Hagen (lærerinne), Ellen Loge, Astrid Ravnsborg, Agnes Ravnsborg, Karla Seiersten, … Les hele

MS «Nesodtangen» byggeår 1929

NESODDBÅTENE har vært livsnerven for mange opp gjennom årene. Her er vi i året 1962. Ungene John Knudsen og Egil og Helge Karlsson kommer tilbake fra Svestad landhandleri med varer. Man tok formiddagsbåten fra Nordstrand brygge til Svestad brygge, handlet og returnerte når båten kom tilbake etter en times tid. Her er det MS «Nesodtangen » som er i rute. Den var bygget i 1929 og gi… Les hele

Husmannsstue på Oksval

Den gamle husmannsstua ble tegnet av arkitekt Henrik Mathiesen i 1893, og bildet har vi lånt fra Nesoddens historie bind II

Ny skole på Jaer

Den nye skolen på Jaer. Da dette bildet ble tatt en gang i 1920-årene, var skolebygningen allerede omkring 30 år gammel. Utlånt av Åge Pålsrud. Tekst: Nesoddens historie, bind 2.

Berger skole anno 1912

Berger skole, innviet 1912. Bygningen har senere blitt utvidet med bl.a. nytt inngangsparti og full 2. etasje. Harald Lorentzens samling. Tekst: Nesoddens historie, bind 2.

Østre Flateby da hesten var enerådende

Østre Flateby sett fra Solbergtoppen. Bildet er antakelig tatt omkring 1920, og hestekjøretøyene er fremdeles nesten enerådende på veiene. Utlånt av Åge Pålsrud. Tekst: Nesoddens historie, bind 2.

Landhandleri på Nesodden

Jørgen Hokholts landhandleri på Haslehaugen. Fra 1916 holdt herredsstyret sine møter i andre etasje. Utlånt av Åge Pålsrud. Tekst: Nesoddens historie, bind 2.

Nesoddenselskapets flaggkaptein

Kaptein Fredrik Olsen var Nesoddselskapets flaggkaptein, og ble i 1942 disponent i det forente selskapet. Her fotografert på broen på «Fagerstrand» i 1920-årene. Harald Lorentzens samling. Tekst: Nesoddens historie, bind 2.

Brislingfiske

Samson som tilhørte familien Aaslund på Ursvik, var selve symbolet på brislingfiskerne på Nesodden på 50-tallet. Tekst og foto: Nesoddens historie, bind 3.

Ved Kavringstrand og Sjøstrand

Vi befinner oss midt mellom bryggene Kavringstrand og Sjøstrand på Nesoddens vestside. Der huset i forgrunnen står skal det ha ligget et gammelt ishus. I fjellet kan man enda se hvor isrenna har vært forankret. Rett på utsiden av bildekanten ligger Kirkeskjærene. Historien forteller at et brudefølge skulle til Nesodden kirke. Brudefolket var omstreifere og fikk ikke vies på sitt hjemsted, men her … Les hele

Trafikk i Bunnefjorden

Her er et gammelt bilde fra trafikken i Bunnefjorden. Det er DS “Bundefjord” som har kommet til Hellvik brygge for å hente passasjerer i ruten inn til hovedstaden. Det var sannelig godt det var varme somre i gamle dager, for over dekk var det ikke mange salonger å sitte i. Foto: Frode Larssen. Tekst: Nesodden Historielag.

Is var viktig

Is var en særdeles viktig eksportartikkel fra halvøya Nesodden. Minnene finner vi i dag i form av dammer og rester etter gamle ishus. Her ser vi isrenna som brakte isblokkene ut til skutene som lå og lastet utenfor Oksval, nord på Nesodden. Ikke akkurat etter våre dagers lovverk, men sikkert effektiv. Oppe til venstre kan vi se Bomanstuen hvor det ble landhandel og oppe til høyere ser vi den store… Les hele