Trolig fra 1912. Odd Salvesen, min morfar er nr. 2 fra høyre i 1. rekke. Hvem er de andre?

7.klasse på Sogsti skole 1957
1.rekke: Marion Skavås, Solfrid Johansen, Kari Røvig, Kari Johannessen, lærer Nordli, Betty Lûbeck, Turid Wilhelmsen, Wenche T Jahrmann, Laila Danielsen.
2.rekke: Trygve Kolberg, Inger Lise Askebakke, Klara Boye, Eva Bjerke, Wivi Andersen. Sissel Broch, Erna Grønvold, Oddveig Skoglund, Tor Otto Bråthen.
3.rekke Karl Gustav Antonsen, Harry Lian, Tore Raanaas, Sverre Hanssen, Roar Larsen, Einar Johannessen og Erik Bjørnstad.

  • Fra Frogn 1955/56 — Fana til Frogn skolemusikkorps.
  • Grønnruss — Grønnrussen i 17.mai-toget, Drøbak 1960

Fra en skoletur i 6.klasse og stopp ved “Hjulet” på Mosseveien.
Bakerst fra v : Karl Gustav Antonsen, Einar Johannessen, Eva Bjerke, Klara Boye, Oddveig Skoglund, Inger-Lise Askebakke, Harry Lian, Wenche Jahrmann, Erna Grønvold, Marion Skavås. Foran fra v : Erik Bjørnstad, Tor Otto Bråthen, Roar Larsen, Tore Raanaas, Wivi Andersen og Laila Danielsen.
Foto: Kari Johannessen

  • Stikkvannshytta — lærer Tore Mortensen, lærer Kjell Åmodt og frue 1958
  • Stikkvannshytta, — Tur til Stikkvannshytta, realskolen i Drøbak 1958.

Inger-Lise f.Askebakke, Kari f.Johannessen, Helge Dietrichson, Trygve Kolberg og Mads Grinrød
i skolekorpset på Sogsti 1958.

Her er det marsjtrening uten instrumenter 17.mai 1956

  • Sogsti skole’s sangkor 1955 — Sogsti skole’s sangkor 1955 med dirigent fru Dirro.
  • Frogn skolemusikkorps på Sogsti — Skolekorpset med dirigent Leiv Flisnes den 17.mai 1957

Den gang var det grusvei med stabbesteiner som autovern. En ser Koppåsbrygga i bakkant.

Alle husker vel 8 kanten på torget i Drøbak. Der solgte de blant annet gode hveteboller.

BILDEARKIVET

Følges av 78 medlemmer.

Her vil det jevnlig bli lagt ut bilder fra blant annet Akershus Amtstidendes omfattende bildearkiv. Vi ser mer enn gjerne at du også gir ditt bidrag. Alt som legges ut på denne siden kan bli brukt i Akershus Amtstidende papirutgave eller på amta.no. Mer om sonen

Origo BILDEARKIVET er en sone på Origo. Les mer
Annonse

Nye bilder